Slovensko-anglický slovník

Autor

Barac, Cániková, Červenčíková, Slobodníková

Podrobnosti

Jeden z najkvalitnejších slovníkov zameraný na širokú verejnosť. Okrem všeobecnej slovnej zásoby sú doň zahrnuté odborné termíny z ekonomiky, obchodu, politiky, vedy, práva, spoločenských vied. Za každým slovom je uvedená výslovnosť. Výber slov sa opiera o Pravidlá slovenského pravopisu a spracovanie o Krátky slovník slovenského jazyka. - 1171 strán - pevná väzba - 195x260mm - 2150g - slovenský jazyk - ISBN 8088908965 - rok vydania 2002

Cena: 9,90 €